DziałaniaTop

FOTA4Climate zgłasza uwagi do Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej

By 2019-03-05 1 stycznia, 2020 No Comments

Właściwe gospodarowanie lasami ma wpływ na kumulowanie CO2, stanowi element adaptacji do nowych warunków klimatycznych, ma wpływ na jakość i zachowanie zasobów wodnych, warunkuje zachowanie bioróżnorodności, dostarcza terenów rekreacyjnych. Dlatego jako FOTA4Climate uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu krajowego standardu FSC, który będzie określał zasady gospodarowania naszymi lasami. Wnioskowaliśmy o pozostawienie w standardzie FSC przepisów umożliwiających min.:

  • zwiększenie ochrony lasów na siedliskach wilgotnych i lasów wzdłuż cieków
  • wyznaczenie 10 % lasów referencyjnych, które powinny być wyłączone z gospodarowania i jako takie powinny służyć rekreacji oraz zachowaniu bioróżnorodności
  • zmniejszenie zrębów do powierzchni 4 ha
  • właściwe wyznaczanie i pozostawianie na stałe fragmentów drzewostanów podczas zabiegów gospodarczych, tzw. Biogrup
  • konsultowanie wyznaczania z zainteresowanymi stronami lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz wykonywanych w nich zabiegów

Jeśli lasy na których Ci zależy nie są gospodarowane zgodnie ze obowiązującym standardem FSC masz prawo złożyć skargę na nadleśnictwo do jednostki certyfikującej – SGS lub NEPCON. Więcej o certyfikacji na stronie FSC.

fot. M. Klemens

Leave a Reply