DziałaniaTop

FOTA4Climate zgłasza uwagi do Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej

By 05.03.2019 16 kwietnia, 2021 No Comments

Właściwe gospodarowanie lasami ma wpływ na kumulowanie CO2, stanowi element adaptacji do nowych warunków klimatycznych, ma wpływ na jakość i zachowanie zasobów wodnych, warunkuje zachowanie bioróżnorodności, dostarcza terenów rekreacyjnych. Dlatego jako FOTA4Climate uczestniczyliśmy w konsultacjach projektu krajowego standardu FSC, który będzie określał zasady gospodarowania naszymi lasami. Wnioskowaliśmy o pozostawienie w standardzie FSC przepisów umożliwiających min.:

  • zwiększenie ochrony lasów na siedliskach wilgotnych i lasów wzdłuż cieków
  • wyznaczenie 10 % lasów referencyjnych, które powinny być wyłączone z gospodarowania i jako takie powinny służyć rekreacji oraz zachowaniu bioróżnorodności
  • zmniejszenie zrębów do powierzchni 4 ha
  • właściwe wyznaczanie i pozostawianie na stałe fragmentów drzewostanów podczas zabiegów gospodarczych, tzw. Biogrup
  • konsultowanie wyznaczania z zainteresowanymi stronami lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF oraz wykonywanych w nich zabiegów

Jeśli lasy na których Ci zależy nie są gospodarowane zgodnie ze obowiązującym standardem FSC masz prawo złożyć skargę na nadleśnictwo do jednostki certyfikującej – SGS lub NEPCON. Więcej o certyfikacji na stronie FSC.

fot. M. Klemens

Leave a Reply