DziałaniaTop

FOTA4Climate składa uwagi do unijnej Taxonomii Zrównoważonego Rozwoju

By 13.09.2019 16 kwietnia, 2021 No Comments

W ramach prac nad nową taksonomią zrównoważonego finansowania grupa unijnych ekspertów TEG przedstawiła swój raport. Ze zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że energetyka jądrowa mimo, że w opinii autorów jest bezsprzecznie niskoemisyjna, została wyłączona z taksonomii. FOTA4Climate złożyła dziś uwagi do tego dokumentu w ramach unijnych konsultacji.

Oto najważniejsze punkty naszego komentarza:

  • zwróciliśmy uwagę na potencjalną szkodliwość masowego wykorzystania bioenergii z uwagi na jej niską gęstość energetyczną i duże zapotrzebowanie na tereny uprawne. Masowe wykorzystanie bioenergii konkuruje z produkcją żywności co szeroko opisano w ostatnim raporcie IPCC SRCCL
  • eksperci słusznie przyjęli technologiczny agnostycyzm w stosunku do wszystkich technologii produkujących energię elektryczną przy emisjach mniejszych niż 100gCO2/kWh. Niestety, wykluczenie energii jądrowej z portfolio technologii jest przy takim założeniu trudne do usprawiedliwienia.
  • odpady jądrowe (HLW) mogą być w przyszłości paliwem dla reaktorów prędkich, które zresztą już pracują na świecie komercyjnie. Produkcja nowego paliwa jądrowego przy jednoczesnym „spalaniu” niebezpiecznych odpadów spełnia wszystkie kryteria tzw. „symbiozy przemysłowej” oraz „gospodarki obiegu zamkniętego”. Należy również wspierać badania i rozwój reaktorów wysokotemperaturowych, które są w stanie w sposób ciągły produkować znaczące ilości wodoru w sposób bez emisji.

Mamy nadzieję, że Komisja Europejska weźmie pod uwagę grozę sytuacji klimatycznej i nie będziemy zmuszeniu w Europie do walki ze zmianami klimatu z jedną ręką związaną za plecami.

 

 

Leave a Reply