19 lipca spotkajmy się w Przyborowie. Porozmawiajmy o przyszłości polskich drzew w dobie katastrofy klimatycznej!

Jako Moratorium dla drzew, Fundacja FOTA4Climate i Grupa Inicjatywna na Rzecz Przyrody i Krajobrazu Ziemi Lubuskiej zaprosiliśmy polityków, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia, Generalnego Konserwatora Zabytków, parlamentarzystów, decydentów i samorządowców do Przyborowa, Gmina Nowa Sól, aby wesprzeć protest mieszkańców przeciwko kolejnej wycince drzew pod kolejną drogę.

Ludzie zaczynają postrzegać masowe wycinanie drzew, betonowanie i wykładanie kostką całych połaci kraju jako poważny problem i zagrożenie. Zaczynają protestować na nie znaną wcześniej skalę. Protestują, bo wiedzą, że zjawisko usuwania drzew z naszego otoczenia pod dowolnymi uzasadnieniami i pretekstami musi się skończyć, jest niebezpieczne i szkodliwe dla całej wspólnoty i dla całego kraju.

Musimy się spotkać i porozmawiać o wspólnej przyszłości, która nie może sprowadzać się do usuwania przyrody wokół nas na potrzeby coraz to bardziej dyskusyjnych inwestycji. Ta debata musi się odbyć. Chcemy porozmawiać o moratorium na wycinki drzew i nowym prawie ich ochrony adekwatnym do rozpędzającej się wokół nas katastrofy klimatycznej i ekologicznej.

Debatę tę chcemy zacząć pod przyborowskimi dębami.

Zapraszamy do przybycia i udostępniania informacji o proteście!

W programie spotkania przewidujemy:

13:00 przywitanie uczestników protestu
13:15 – 14:00 wystąpienia organizatorów protestu (przedstawiciel mieszkańców Przyborowa, przedstawiciele organizacji przyrodniczych i ekologicznych)
14:00 – 15:00 moderowana dyskusja z udziałem decydentów i polityków
15:00 przyjęcie wspólnej deklaracji wraz z protokołem rozbieżności

Protest w Przyborowie dotyczy dziś spraw fundamentalnych, naszej znośnej przyszłości w świecie rozpędzającej się katastrofy klimatycznej. Nie może na nim Państwa zabraknąć.

Wszelkich informacji udzielają:

Andrzej Gąsiorowski +48 606 147 929
Joanna Liddane +48 502 288 221

Leave a Reply