Wspieramy inicjatywę SupraśLAS w próbie zachowania niemal 200 letniego starodrzewu – Dębina koło Lipiny blisko Sokółki w Nadleśnictwie Supraśl. To jeden z kilku ostatnich tak starych drzewostanów w Puszczy Knyszyńskiej, ukształtowany przez wypas bydła. Dlatego las ma luźne zwarcie, a drzewa mają rozłożyste korony i nietypowe kształty. Duża część starodrzewu ma być wycięta jeszcze w tym roku.

Wykonaliśmy rozpoznanie mszaków i porostów porastających pnie starych dębów. Na drzewach stwierdzono gatunki wskaźnikowe dla starych lasów, podlegające ochronie, między innymi: gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides, miechera pierzasta Neckera pennata, nastroszek kędzierzawy Ulota Crispa. Wskazaliśmy nadleśniczemu na gruncie stanowiska gatunków chronionych.

Trwają działania mające na celu ustanowienie na terenie Dębiny lasu o szczególnych walorach kulturowych HCVF 6, co zostało poparte przez miejscową radę gminy. Mamy nadzieję, że wykonane rozpoznanie przyrodnicze przyczyni się do zachowania tego miejsca.

Gdybyście byli w okolicy Puszczy Knyszyńskiej zachęcamy do odwiedzin Dębiny koło Lipiny (blisko rezerwatu Stara Dębina). Na mapie Google oznaczono kilka starych dębów w obrębie Dębiny.

Leave a Reply