Dzięki zastąpieniu hodowli zwierząt produkcją białek z mikroorganizmów, 3/4 światowych gruntów rolnych będzie mogło ponownie zdziczeć. Zwiększy to bioróżnorodność i pomoże zatrzymać globalne ocieplenie, a zarazem pozwoli uniknąć cierpienia zwierząt. To kluczowe przesłanie Reboot Food, nowej kampanii RePlanet.

Podczas Dnia Rolnictwa na Konferencji Klimatycznej ONZ w Szarm el-Szejk w Egipcie, aktywiści RePlanet przedstawili zarówno manifest, jak i raport z propozycjami politycznymi. Kampania Reboot Food twierdzi, że wszelkie wysiłki zmierzające do podtrzymania Porozumienia Paryskiego są „daremne” bez podjęcia konkretnych kroków prowadzących do radykalnej reformy w produkcji żywności.

Przemawiając z Szarm el-Szejk, koordynator kampanii RePlanet Joel Scott-Halkes powiedział: „COP27 nie zajął się emisjami i użytkowaniem gruntów przez rolnictwo zwierzęce. Inkrementalizm w rolnictwie nie jest już opcją – potrzebujemy rewolucji w produkcji żywności. W obliczu katastrofalnego załamania klimatu, wysoce wydajne formy produkcji żywności są odważnymi rozwiązaniami, których potrzebujemy”.

Kampanię wspiera George Monbiot, autor i aktywista. Mówi: „Krowa stała się przysłowiowym «słoniem w pokoju» podczas COP27. Restartując nasze systemy żywnościowe za pomocą precyzyjnej fermentacji, możemy wycofać się z hodowli zwierząt, jednocześnie znacznie zwiększając ilość białka dostępnego do spożycia przez ludzi”.

Precyzyjna fermentacja (PF) pozwala produkować biologicznie identyczne białka zwierzęce przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów poddawanych procesowi fermentacji w specjalnych kadziach. Według raportu Reboot Food, pozyskiwanie białka z mikroorganizmów może wymagać nawet 40 000 razy mniej gruntu, niż produkcja wołowiny. Oznacza to, że całe światowe zapotrzebowanie na białko mogłoby pochodzić z „żywności wolnej od farm” na zaledwie 420 kilometrach kwadratowych ziemi – obszarze mniejszym od Wielkiego Londynu.

Pozwoliłoby to nie tylko na zaoszczędzenie 3/4 globalnych gruntów rolnych na rzecz odbudowy przyrody i redukcji emisji dwutlenku węgla, ale także ograniczyłoby emisję gazów cieplarnianych o ponad 90% na każdą wyprodukowaną kalorię. Obecnie precyzyjna fermentacja jest już wykorzystywana do produkcji białek mleka i białek jaj, dostępnych na amerykańskim rynku spożywczym.

„Nadszedł czas, by rozważni działacze na rzecz ochrony środowiska wspólnie poparli technologie produkcji żywności, które zużywają mniej gruntów, a nie więcej”.

Manifest Reboot Food wzywa do oszczędzania ziemi i ponownego zdziczenia naszej planety we wszystkich procesach decyzyjnych dotyczących rolnictwa. Jego autorzy zaproponowali 10 kierunków działań, w tym:

  • zainwestowanie na przestrzeni 10 lat 2,5% GDP w innowacje w dziedzinie produkcji żywności;
  • zakończenie wszelkich dotacji dla rolnictwa zwierzęcego i subsydiowanie żywności pochodzenia roślinnego;
  • zakaz reklamowania mięsa o wysokiej emisji dwutlenku węgla;
  • oraz ograniczenie patentów na nowe technologie żywnościowe i zezwolenie na edycję genów.

Takie działania są niezbędne, mówi RePlanet, ponieważ rolnictwo jest odpowiedzialne za emisję większej ilości gazów cieplarnianych niż wszystkie samochody, samoloty i statki na naszej planecie. Co więcej, rolnictwo odpowiada za 80% łącznego wylesienia w tym stuleciu i jest jedną z największych przyczyn szóstego masowego wymierania gatunków. Większość tych szkód jest spowodowana wysokim wykorzystaniem gruntów przez rolnictwo zwierzęce, które zajmuje 28% powierzchni planety wolnej od lodu, czyli więcej niż wszystkie lasy świata razem wzięte.

Emma Smart, koordynatorka RePlanet w Wielkiej Brytanii, mówi: „Rewolucja precyzyjnej fermentacji jest tak samo znacząca i przełomowa dla naszego naturalnego świata, jak początek rolnictwa 10 000 lat temu. Tylko tym razemrewolucja żywnościowa zapowiada nowy wiek odrodzenia, a nie dewastacji dla życia innego niż ludzkie”.

Mark Lynas, autor tekstów o kwestiach klimatycznych i Starszy Strateg RePlanet, mówi: „Strategie rolnicze mainstreamowych ruchów ekologicznych zamiast polepszać sytuację, pogarszają ją. Metody rolnictwa ekologicznego i «regeneratywnego» sprzyjają rozwojowi rolnictwa i stały się zasłoną dymną dla przemysłu hodowli zwierząt. Nadszedł czas, by rozważni działacze na rzecz ochrony środowiska wspólnie poparli technologie produkcji żywności, które zużywają mniej gruntów, a nie więcej”.

>> Manifest Reboot Food
>> Raport RePlanet

Leave a Reply