Głównymi tematami wyraźnie zarysowanymi podczas rozmów na forum i w kuluarach były sposób i termin odejścia od paliw kopalnych. Pomimo kontrowersyjnego gospodarza konferencji, którym był sułtan Al Jaber (minister przemysłu i nowych technologii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, szef firmy ADNOC oraz przewodniczący firmy Masdar), zredukowanie do zera emisji pochodzących z sektora energetycznego było najszerzej dyskutowanym tematem. W COP28 uczestniczyła przedstawicielka Fundacji FOTA4Climate, Julia Gałosz.

Podczas Szczytu liderów, który rozpoczął COP28 i był na nim obecny prezydent Polski, Andrzej Duda, doszło do podpisania (między innymi przez Polskę) najważniejszych deklaracji dla sektora energetycznego: porozumienie o potrojeniu udziału odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, porozumienie o podwojeniu efektywności energetycznej do 2030 roku oraz porozumienie o potrojeniu zdolności produkcyjnych energetyki jądrowej na świecie do 2050 roku.

Jak co roku istotnym tematem był również Fundusz Strat i Szkód, który ma odpowiadać na potrzeby zadośćuczynienia za utracone w związku ze zmianą klimatu (najczęściej przez kraje rozwijające się) dobra materialne i niematerialne. Ustalanie wysokości funduszu oraz wkładów własnych państw jest zawsze problematyczne, ze względu na brak możliwości wycenienia pewnych wartościowych religijnie czy kulturowo zasobów, a gromadzenie środków pozwalających na wypłatę zadośćuczynienia zbierana jest na zasadzie dobrowolnych datków.

W związku z 28. Szczytem Klimatycznym napisany został projekt pierwszego Światowego Podsumowania (the first Global Stocktake), który w bardzo okrągłych słowach mówi o zatrzymaniu zmiany klimatu na poziomie wzrostu średniej temperatury na Ziemi. Kwestie zmiany klimatu i zaniku bioróżnorodności obudowane są w nim tematami bezpieczeństwa żywnościowego, partycypacji mniejszości czy walką z ubóstwem. Projekt zwraca jednak szczególną uwagę na fakt, że rok 2023 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów, oraz wspomina wnioski Szóstego Raportu IPCC. W związku z tym, projekt dokumentu nawołuje do dalszych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, przyspieszenie globalnych działań na rzecz transformacji systemów energetycznych oraz użycia zero i niskoemisyjnych paliw, przed lub do połowy obecnego wieku. Swoje miejsce w dokumencie znalazła również energetyka jądrowa, zaliczona do grona zero i niskoemisyjnych technologii zaraz obok odnawialnych źródeł energii.

Jedną z większych kontrowersji w świecie aktywizmu klimatycznego przyniósł zapis o przyspieszeniu starań w kierunku powolnego wycofywania się z używania węgla (Accelerating efforts towards the phase-down of unabated coal power). Zdaniem wielu aktywistów zapis jest zbyt delikatny i powinien traktować o zdecydowanym odejściu od tego surowca.

Podczas trwania szczytu, udało nam spotkać się z negocjatorami klimatycznymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, których prace związane ściśle z tworzeniem polityk klimatycznych, trwają cały rok.

Leave a Reply