Działania

FOTA4Climate w konsultacjach FSC

Udział w konsultacjach jest ważny, ponieważ projekt standardu FSC (dokumentu regulującego sposób gospodarowania naszymi lasami) przewiduje zaledwie 5% lasów referencyjnych w skali nadleśnictwa, wykonywanie nawet…
FOTA4Climate
17.02.2019