#fota4climate

Kim jesteśmy?

FOTA4Climate to inicjatywa społeczna zrzeszająca ludzi nauki, kultury, mediów, aktywistów, działaczy społecznych, przyrodników oraz ludzi biznesu. Razem szukamy efektywnych rozwiązań dwóch problemów: globalnego ocieplenia oraz degradacji ziemskiej biosfery.

Chcemy konstruować rozwiązania społeczne, ekonomiczne i polityczne odpowiadające potrzebom czasu antropocenu, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową, technologiczny agnostycyzm i wartości humanizmu.

Czytaj więcej →

Cele

Dekarbonizacja, Atom, OZE

Wspieramy szybkie odejście od spalania paliw kopanych i głęboką dekarbonizację gospodarki i usług publicznych poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej i efektywności energetycznej.

Poszukujemy nowych modeli zaspokajania potrzeb ludzkości, uwzględniających kurczące się zasoby oraz konieczność ochrony biosfery.

Restytucja, bioróżnorodność, obszary chronione

Zajmujemy się restytucją przyrody, w szczególności lasów i mokradeł, jako głównych/ważnych elementów sekwestracji węgla z atmosfery.

Chronimy bioróżnorodności poprzez wspieranie tworzenia parków narodowych i innych obszarów wyłączonych z działalności gospodarczej człowieka oraz lobbujemy na rzecz zmian w rolnictwie pozwalających na jej zachowanie i odtwarzanie.

Działamy na rzecz zachowania obszarów chronionych, zadrzewień oraz drzew jako ważnych elementów adaptacji i łagodzenia skutków anomalii klimatycznych.

Uświadamianie zagrożeń

Promujemy metody rolnictwa zmniejszające emisje CO₂ do atmosfery.

Przygotowujemy ludzi na możliwość klimatycznego, ekologicznego i społecznego kryzysu.

Zespół