Greenpeace powinien porzucić swój sprzeciw wobec energii jądrowej i skupić swoje zasoby na walce z paliwami kopalnymi. Takie jest żądanie nowej kampanii prowadzonej przez 22-letnią polską studentkę biologii Julię Gałosz, która w tym tygodniu złożyła dokumenty do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu obrony miejsca energii jądrowej w unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania.

Kampania Dear Greenpeace, prowadzona przez Julię i jej koleżanki i kolegów z pięciu innych krajów, jest odpowiedzią na ogłoszenie przez Greenpeace International w kwietniu 2023 r., że zaskarży decyzję Komisji Europejskiej o włączeniu energii jądrowej do unijnej systematyki. Julia twierdzi, że jest to posunięcie, które służy interesom paliw kopalnych, a nie działaniom na rzecz klimatu.

Wniosek wysłany dziś do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zawiera prośbę o wpisanie RePlanet jako „zainteresowanej strony” w nadchodzącej batalii prawnej między Komisją a Greenpeace. Taki status, w przypadku przyznania go przez sąd, pozwoliłby Julii i innym działaczom pro-atomowym na złożenie zeznań eksperckich na rzecz bezemisyjnej energii jądrowej i jej roli w dekarbonizacji.

Julia Gałosz, 22-letnia biolożka i aktywistka klimatyczna, podejmuje kroki prawne w celu powstrzymania ataku Greenpeace na energię jądrową. Zdjęcie: Rowan Farrell.

Julia Gałosz, 22-letnia biolożka i aktywistka klimatyczna, podejmuje kroki prawne w celu powstrzymania ataku Greenpeace na energię jądrową. Zdjęcie: Rowan Farrell.

Julia Gałosz, 22-letnia studentka z Polski, mówi: „Rzeczywistość, w której się znaleźliśmy nie pozostawia złudzeń — musimy zdekarbonizować nasz system elektroenergetyczny możliwie szybko i bezpiecznie, co osiągniemy tylko dzięki włączeniu energetyki jądrowej do wachlarza rozwiązań klimatycznych. Greenpeace głosząc sprzeciw wobec energetyki jądrowej dopuszcza się zbrodni na klimacie i środowisku. Chcąc osiągnąć nasze cele musimy zjednoczyć siły i wykorzystywać zdobycze technologii w walce o zrównoważoną, bezpieczną i wolną od emisji przyszłość”.

Gałosz, która spędziła cztery lata pracując wielotorowo na rzecz poprawy stanu klimatu i środowiska, zarówno krajowo, jak i międzynarodowo, nie zadowala się po prostu obroną roli energii jądrowej w taksonomii. Julia i jej koledzy wystosowali również petycję wzywającą Greenpeace do zaprzestania wszelkich działań kampanijnych przeciwko energii jądrowej — która ich zdaniem jest czysta, bezpieczna i niezbędna, aby zapobiec załamaniu klimatu.

Młodzi aktywiści klimatyczni z kampanii Dear Greenpeace protestujący razem w Szwecji.Zdjęcie: Rowan Farrell.

Młodzi aktywiści klimatyczni z kampanii Dear Greenpeace protestujący razem w Szwecji. Zdjęcie: Rowan Farrell.

Mark Lynas, wielokrotnie nagradzany autor i ekspert ds. klimatu, powiedział: „Greenpeace jest liderem w debacie klimatycznej, ale w tym przypadku po prostu stoi po złej stronie historii. Energia jądrowa nie emituje dwutlenku węgla i jest niezbędna do pozbycia się paliw kopalnych. Co więcej powinni wiedzieć?”
Energia jądrowa jest obecnie największym źródłem czystej energii w UE, generując 21,9% energii elektrycznej dla bloku w 2022 roku. Kraje takie jak Francja i Szwecja odnotowały szybką dekarbonizację produkcji energii elektrycznej dzięki energii jądrowej, a kraje wykorzystujące energię jądrową w całej Europie konsekwentnie mają niższe emisje niż te bez niej.

Gałosz przewodzi zespołowi młodych ludzi, którzy czują się zawiedzeni antynaukowym stanowiskiem Greenpeace w kwestii energii jądrowej. Argumentują, że antynuklearne stanowisko Greenpeace mogło być zrozumiałe 40 lat temu, ale brak aktualizacji ich stanowiska w obliczu kryzysu klimatycznego zagraża ich przyszłości.

Inni młodzi aktywiści klimatyczni biorący udział to: Ariel Marchel (14), uczennica i członek Extinction Rebellion z Polski; Filip Auvoja (17) uczeń ze Szwecji; Ia Aanstoot (18) uczennica ze Szwecji; François Jaffré (24) student stosunków międzynarodowych z Francji; Ellen Ojala (26) studentka nauk politycznych z Finlandii; i Freek van der Heide (23) student prawa z Holandii.

Julia Gałosz, 22-letnia biolożka i aktywistka klimatyczna, mówi: „Protestowałam przeciwko Greenpeace z przerażeniem, gdy prowadzili kampanię mającą na celu zatrzymanie niemieckich reaktorów jądrowych — coś, co doprowadziło do znacznie większego popytu na węgiel. Teraz chcą powstrzymać moją ojczyznę, Polskę, przed przejściem z węgla na energię jądrową. Wystarczy.”

Ia Aanstoot, 18-letnia uczennica ze Szwecji, mówi: „Greenpeace tkwi w przeszłości, walcząc z czystą, wolną od dwutlenku węgla energią jądrową, podczas gdy świat dosłownie płonie. Powinniśmy wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia do walki ze zmianami klimatu, a energia jądrowa jest jednym z nich. Jestem zmęczona koniecznością walki z moimi kolegami w tej sprawie, podczas gdy powinniśmy razem walczyć z paliwami kopalnymi”.

Wesprzyj nas!

Uwagi dla redaktorów:

  1. W dniu 9 września 2022 r. Greenpeace zwrócił się do Komisji Europejskiej o dokonanie przeglądu jej decyzji w sprawie włączenia gazu kopalnego i energii jądrowej do taksonomii. Komisja odrzuciła ten wniosek w dniu 8 lutego 2023 r., co skłoniło Greenpeace do złożenia wniosku do Sądu UE o unieważnienie decyzji Komisji z lutego 2023 r. i uznanie włączenia gazu kopalnego i energii jądrowej do unijnej systematyki za nieważne. Więcej szczegółów na temat pozwu Greenpeace można znaleźć tutaj.
  2. Kampania Dear Greenpeace zgadza się z Greenpeace, że gaz nie powinien zostać uwzględniony w taksonomii UE i podejmuje działania prawne w celu obrony włączenia wyłącznie energii jądrowej.
  3. Młodzi ludzie na całym świecie są bardziej pro-jądrowi niż starsze pokolenia. Dane zebrane w ośmiu krajach na trzech kontynentach w ramach raportu The World Wants New Nuclear wykazały, że 61% osób w wieku 18-34 lat popiera budowę nowych elektrowni jądrowych, a tylko 15% jest im przeciwnych.
  4. Kampania Dear Greenpeace jest opłacana przez RePlanet. RePlanet jest w całości finansowany filantropijnie i nie przyjmuje żadnych funduszy od przemysłu ani partii politycznych. Jej głównym darczyńcą w latach 2022/23 była Quadrature Climate Foundation. Pełne oświadczenie o przejrzystości i statut RePlanet można znaleźć na stronie replanet.ngo/whoweare.
  5. Greenpeace ma znaczne zasoby, Greenpeace International ma łączny roczny budżet w wysokości 92 mln euro. Kampania Dear Greenpeace, opłacana przez charytatywnie finansowany ruch RePlanet, ma obecnie całkowity budżet poniżej 30 000 euro.

O RePlanet

RePlanet to nowa, finansowana charytatywnie, globalna organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska, prowadząca kampanie w 15 różnych krajach w Europie, Afryce i regionie Azji i Pacyfiku. RePlanet, zjednoczona w ramach wyłaniającej się filozofii ekohumanizmu, wyróżnia się wśród organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, promując wykorzystanie technologii takich jak zaawansowana energia jądrowa, rolnictwo komórkowe i edycja genów. Jej celem jest ponowne zdziczenie 50%-75% Europy, przerwanie hodowli zwierząt, ochłodzenie klimatu i osiągnięcie obfitości energii na Globalnym Południu. FOTA4Climate jest organizacją członkowską i założycielską RePlanet.

Pobierz informację prasową w PDF

Leave a Reply